Acces la informatia publica


Conform LEGII  Nr. 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public in aceasta pagina puteti gasi:

DIRECTIA PENTRU SPORT A JUDETULUI ILFOV

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

LEGEA Nr. 69/2000 – Modificata (format PDF)  – DOWNLOAD sau 

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

Organigrama DJST Ilfov (format PDF)   sau link organizare (structura personalului pe compartimente);

Programul de functionare:   Zilnic (Luni-Joi) – 08.00-16.30;   Vineri: 08.00-14.00;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

Mircea Carbunaru – consilier superior (sport); Pascu Neculai – consilier superior
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

Poate fi consultat la cerere, la sediul DJST Ilfov
f) programele si strategiile proprii;

Poate fi consultat la cerere, la sediul DJST Ilfov
g) lista cuprinzand documentele de interes public;

Lista documentelor din oficiu care pot fi consultate la sediul DJST Ilfov  (format PDF)
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

Idem ca la pct g).
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Categorii