Program: Luni - Vineri 09.00 - 17.00

Achiziții publice

În conformitate cu dispozițiile art. 12 din H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind stabilirea formularelor standardizate ale programului anual al achizițiilor publice, O.U.G. nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, D.J.S Ilfov, în calitate de autoritate contractantă, stabilește programul de achiziții publice modificat și completat pentru următorii ani, după cum urmează:

Ne găsești și pe

Adresă: Strada Calea Piscului nr. 10, sector 4 București, Sala Polivalenta, etaj 2

Program:

Luni – Vineri: 9:00  – 17:00