Program: Luni - Vineri 09.00 - 17.00

Despre noi

Despre noi

Organizare si functionare:

Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Ilfov este serviciu public descentralizat al MTS, cu personalitate juridică si înfiinţat în condiţiile legii.

Atributii si responsabilitati

Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Ilfov are următoarele atribuţii principale în domeniul sportului:

a) ţin evidenţa structurilor sportive din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;

b) repartizează, pe bază de contract, subvenţiile pentru programele cluburilor sportive aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, alocate de organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport;

c) colaborează cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a subvenţiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanţă în teritoriu;

d) elaborează şi aduc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu; subvenţionează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;

e) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;

f) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport;

g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi;

h) îndrumă şi controlează din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate structurile sportive din judeţ.

Adresă: Strada Calea Piscului nr. 10, sector 4 București, Sala Polivalenta, etaj 2

Program:

Luni – Vineri: 9:00  – 17:00