Organizare

Personalul DJST Ilfov

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Ilfov este serviciu public descentralizat cu personalitate juridica, infiintat in conditiile legii.

Conducere

Director executiv -Bărbuceanu Alina-Angelica

Compartiment Sport

 Consilier superior – Fînaru Constantin

Compartiment Tineret

Inspector de specialitate- Frunciac Florin Alexandru

Compartiment economic, resurse umane

Vacacant

Compartiment achizitii publice, investitii, patrimoniu si administrativ

 Ștefan Dragos

Categories