LEGISLAȚIE


Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Lege nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului

Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 200 din 9 mai 2000

HOTĂRÂRE nr. 11 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

Legea nr. 2211969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii qi raspunderea in leglturi cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorit[1ilor sau instituliilor publice, cu modificSrile qi completSrile ulterioare: art. 16.

Categorii